פרוייקט שהושלם לאחרונה:

חופה אקוסטית למנוע דיזל 1500 כ״ס