פרוייקט שהושלם לאחרונה:

Acoustic panels

Made with colored steel sheets and noise absorbing material. Installed at a playground