פרוייקט שהושלם לאחרונה:

Acoustic Container for Bats