פרוייקט שהושלם לאחרונה:

Acoustic Container for Bats

ח.נ.א סגירה אקוסטית